SmartGovernments aanpak

Wat is het?

Met de SmartGovernments aanpak kunt u:

  • uw visie uitwerken in concrete beleidsinitiatieven en deze vertalen in uitvoerbare projecten
  • benodigde funding voor deze initiatieven en projecten creëren
  • projecten gestructureerd opstarten
  • projectvoortgang vervolgens continu monitoren

Overheden kunnen kosteloos gebruik maken van tools die specifiek door BearingPoint ontwikkeld zijn voor de SmartGovernments aanpak voor het  initiëren, uitvoeren en monitoren van overheidsprioriteiten.

Waarom?

Overheden en (semi-)overheidsinstanties in onze regio hebben veel overeenkomsten. Sommige uitdagingen zijn universeel:

  • We hebben een goede visie op wat er beleidsmatig moet gebeuren, maar hoe kunnen we deze concretiseren in uitvoerbare initiatieven?
  • Hoe kunnen we goede initiatieven op een verantwoorde wijze funden?
  • Het traject van het opstarten en het ten uitvoer brengen van projecten is vaak een uitdaging.
  • We hebben een mechanisme nodig om de voortgang van de projecten te kunnen monitoren en issues tijdig te kunnen escaleren zodat ze opgelost kunnen worden.

Belangrijk is om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Voor de verschillende onderwerpen zijn er meestal reeds goede voorbeelden en best practices uit onze regio voorhanden.

Rol BearingPoint

 

Rol BearingPoint

BearingPoint heeft het initiatief genomen om een online platform te lanceren waarop overheden kosteloos gebruik kunnen maken van tools die specifiek ontwikkeld zijn voor het gestructureerd omgaan met bovengenoemde uitdagingen, op basis van de best practices aanpak van succesvolle overheidsinitiatieven.

 Bearing_HelpYou

Executive Discussion

 

Executive Discussion

BearingPoint ondersteunt enkele ministers in de Dutch Caribbean bij bovengenoemde uitdagingen. Daarbij is een behoefte onderkend aan meer overleg over deze zeer interessante onderwerpen. Daarom heeft BearingPoint in juni een serie van executive discussions georganiseerd, waarbij bestuurders en executives van gedachten hebben gewisseld over hoe verandering gebracht kan worden op deze punten.

Onder leiding van Jörgen Raymann is de best practice aanpak van succesvolle overheidsinitiatieven besproken. Tevens is het online platform gepresenteerd, dat op initiatief van BearingPoint is gelanceerd waarop overheden kosteloos gebruik kunnen maken van tools die de SmartGovernments aanpak ondersteunen.

media_room

Improving Governments

 

 

Door bestuurders te helpen hun visie in realiteit om te zetten, levert BearingPoint een actieve bijdrage aan het welzijn van onze medeburgers. We houden van wat wij doen: al 25 jaar is het ondersteunen van regeringen onze focus.
De meeste bestuurders en ambtenaren weten precies wat er gedaan moet worden, maar worden allemaal geconfronteerd met dezelfde uitdagingen. BearingPoint levert hands-on solutions voor deze uitdagingen.


Government News

Government news

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in recente ontwikkelingen op overheidsgebied, selecteren en archiveren we nieuws en publicaties met betrekking tot specifieke gebieden binnen de publieke sector.

Lees het Government News »

 

Nieuws per overheidssegment

general_government public_finance_tax social_security_national_health_insurance economy justice_law_enforcement

Overheidspublicaties

Voor degenen die graag op de hoogte blijven van overheidspublicaties uit de Dutch Caribbean of Suriname, verzamelen en archiveren wij de officiële publicaties.

Lees de Overheidspublicaties »

 

Publicaties per overheidssegment

general_government public_finance_tax social_security_national_health_insurance economy justice_law_enforcement

Inloggen

Inloggen

Via onderstaande links kunt u inloggen op demoapplicaties van de SmartGovernments tools. Indien u nog geen inloggegevens heeft ontvangen kunt u contact opnemen met BearingPoint.

SmartVision en SmartStart zijn bereikbaar via
https://demo-visionstart.smartgovernments.net.
SmartDashboard is bereikbaar via
https://demo-dashboard.smartgovernments.net.

 

icon-beveiligdDe verbinding tussen de tools en uw browser is encrypted en beveiligd.
De security wordt periodiek door een onafhankelijke derde partij geaudit.

Vertrouwelijk

De data in de tools zijn voor niemand anders zichtbaar dan de personen die u zelf autoriseert. Met de user community afgesproken confidentiality maatregelen, worden periodiek door een onafhankelijke derde partij gereviewd.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie

Meer weten over hoe de SmartGovernments aanpak u verder kan helpen? Neem contact met ons op om verder te praten.
Voor meer informatie over BearingPoint Caribbean kunt u onze corporate site bezoeken.

 

MennoVinck-140Aruba

L.G. Smith Boulevard 54
Oranjestad, Aruba
T +297 593 5950
Mail Menno Vinck

 

 

BendeKruiijff-140Bonaire

Kaya G.N. Debrot 66
Kralendijk, Bonaire
T +599 717 7995
Mail Ben de Kruijf

 

 

FrancoDiaz-140Curaçao

Kaya Flamboyan 7
Willemstad, Curaçao
T+5999 734 3200
Mail Franco Diaz

 

 

ShadyraFrancis-140Sint Maarten

Hamster Drive 1 C-D
Cay Hill, Sint Maarten
T +1721 542 5422
Mail Shadyra Francisca

 

caribbean_kaart_bearingpoint_offices

Back to Top