De Tools

Government Support Platform

Bij het werken met overheden volgens de SmartGovernments aanpak, ondervonden we dat er een behoefte was aan ondersteunende tools. In deze behoefte voorzien wij met het Government Support Platform:

 • SmartVision helpt regeringen hun visie te vertalen in concrete en haalbare initiatieven
 • SmartStart ondersteunt om deze projecten effectief op te starten
 • SmartDashboard dient om de voortgang van de projecten te monitoren en issues die de voortgang van een project belemmeren tijdig te signaleren en escaleren
 • SmartEconomy is een dashboard specifiek voor het monitoren van economische investeringsprojecten

Dit online platform is kosteloos beschikbaar voor overheden. Op basis van input en feedback van gebruikers zullen we de functionaliteiten steeds verder verbeteren en uitbreiden.

smart_vision
smart_start
smartdashboard
smarteconomy

 

SmartVision

Van visie naar beleidsinitiatieven

vision

Voor de meeste bestuurders is het duidelijk wat er gedaan moet worden. De grootste uitdaging is echter om de visie te vertalen in concrete plannen. Dit is waar SmartVision voor is bedoeld: deze tool is gebouwd voor ministers en hun adviseurs om hen te ondersteunen bij het samenstellen van hun regeerprogramma. GPS-achtige begeleiding helpt hen bij het formuleren van doelen en het bepalen van prioriteiten en de financiële impact van beleidsinitiatieven, door best practices uit de regio met hun eigen visie te combineren.

Met behulp van SmartVision kunnen beleidskeuzes worden gerechtvaardigd. De financiële impact, risico’s, uitdagingen en aannames van beleidsinitiatieven worden geregistreerd in SmartVision en kunnen op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd aan stakeholders.

Hoe het werkt

We beginnen het proces met een mind mapping sessie gefaciliteerd door BearingPoint, waarin alle mogelijke initiatieven die passen binnen uw beleidsagenda worden vastgelegd en geordend. Hierbij deelt BearingPoint best practices uit andere Caribische landen. De resultaten van de mind mapping sessie worden geregistreerd in SmartVision:

 • Uitwerken en ordenen van beleidsinitiatieven
 • Bepalen van prioriteiten
 • Formuleren van doelstellingen
 • Bepalen van financiële impact van initiatieven op de begroting
 • Uitwerken van risico’s en uitdagingen

Hierbij kunt u gebruik maken van de regionale best practices in de online “best practices library”. Na het afronden van de laatste stap in de SmartVision tool kunt u met de tools SmartStart,SmartDashboard en SmartEconomy uw initiatieven initiëren als projecten en vervolgens de voortgang van deze projecten monitoren.

Met de SmartVision tool kunt u uw visie realiseren. Log hieronder in op de demoapplicatie om direct te beginnen. Hebt u nog geen account? Dan moet u zich eerst online aanmelden.

smart_vision

Aanmelden Inloggen

SmartStart

Van beleidsinitiatieven naar concrete projecten

Met SmartStart kunnen leidinggevenden en project managers de initiatieven initiëren als projecten om uw visie concreet vorm te geven. Ze worden door de tool begeleid bij het opstarten van het project, het maken van een business case, en het creëren van de nodige documenten voor het aanbestedingsproces, zoals een RFI en TOR. SmartStart geeft GPS-achtige begeleiding en tips zodat de opstartfase van projecten snel en efficiënt kan verlopen en de projecten daadwerkelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Hoe het werkt

SmartStart geeft stap-voor-stap begeleiding, zodat ambtenaren niet overweldigd worden in de opstartfase van het project. Met deze tool werkt u aan meetbare en haalbare resultaten en heeft u de resultaten van uw werk binnen handbereik.

SmartStart helpt ambtenaren:

 • Bij het definiëren van streefcijfers en doelstellingen
 • Een gedetailleerde business case inclusief return on investment voorbereiden
 • Bij het identificeren en selecteren van eventuele leveranciers
 • Een geschikt inkoopproces kiezen
 • Zich op een aanbesteding voorbereiden, indien nodig. Ingebouwde kennis helpt u bij het schrijven van een RFI, TOR of RFP
 • Bij het documenteren van het project voor verantwoording en leerpunten.

Log hieronder in op de demoapplicatie om direct te beginnen. Hebt u nog geen account? Dan moet u zich eerst online aanmelden.

smart_start

Aanmelden Inloggen

SmartDashboard

Monitoring en management

Met SmartDashboard kunt u de voortgang van de projecten monitoren en issues die de voortgang van een project belemmeren tijdig signaleren. Zo houdt u eenvoudig in de gaten of de beoogde targets behaald worden en kunt u op tijd bijsturen waar nodig. Issues worden geëscaleerd naar het geëigende niveau waar beslissingen genomen kunnen worden om de projectuitvoering door te kunnen laten gaan. Projecten die in samenwerking met andere organisaties worden uitgevoerd, kunnen ook in het dashboard bijgehouden worden.

Hoe het werkt

SmartDashboard is een cloud-gebaseerde applicatie die inzicht geeft in de voortgang en de periodieke evaluatie van projecten vergemakkelijkt. De status van elk project kan in dashboard bekeken worden, en  geïdentificeerde problemen en obstakels worden gemonitord.

SmartDashboard biedt top-level management inzicht in de uitvoering van de projecten. Het systeem wordt bijgehouden door de programmamanagers met directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeengekomen projecten.

Met SmartDashboard kunt u:

 • Uw beleidsinitiatieven registreren en organiseren
 • Planningen, doelen en mijlpalen voor elk initiatief bijhouden
 • Verslag doen van de doelstellingen en mijlpalen via interactieve dashboards
 • Issues die initiatieven belemmeren registreren, bijhouden en oplossen
 • Voortgangscontroles uitvoeren op de maandelijkse basis

Met SmartDashboard, blijft u in controle van uw strategische initiatieven en projecten! Log hieronder in op de demoapplicatie om direct te beginnen. Hebt u nog geen account? Dan moet u zich eerst online aanmelden.

smart_dashboard

Aanmelden Inloggen

SmartEconomy

Economische boost door het bijhouden van grote investeringsprojecten

SmartEconomy dashboard geeft u ook de mogelijkheid om de voortgang van de implementatie van uitgezette initiatieven te monitoren. SmartEconomy is gericht op investeringsprojecten van zowel de publieke sector, de private sector als NGOs, die de economische groei moeten bevorderen. In dit dashboard worden onder andere de investeringen die gemoeid zijn met deze projecten bijgehouden en gerapporteerd. Een uitgebreide issue-tracking zorgt ervoor dat tijdig ingegrepen kan worden als projecten en investeringen dreigen te stagneren.

Hoe het werkt

SmartEconomy is een cloud-gebaseerde applicatie die de periodieke beoordeling van investeringsprojecten vergemakkelijkt. Het dashboard biedt inzicht in de projectstatus en geïdentificeerde issues voor alle betrokken partijen.

Met SmartEconomy kunt u:
• Alle geselecteerde investeringsprojecten uit de publieke en private sector registreren
• Budgetten en rapporteren over begrotingsuitgaven en prognoses verzamelen
• Verslag doen over de voortgang van het project
• Bewaken van de voortgang van projecten en begrotingsuitgaven via interactieve dashboards
• De voortgang op geïdentificeerde issues bijhouden.

Met SmartEconomy kunt u een impact hebben op de investeringen en economische groei!

smart_economy

 

Back to Top