Executive Discussion

 

Executive Discussion

BearingPoint ondersteunt enkele ministers in de Dutch Caribbean bij bovengenoemde uitdagingen. Daarbij is een behoefte onderkend aan meer overleg over deze zeer interessante onderwerpen. Daarom heeft BearingPoint in juni een serie van executive discussions georganiseerd, waarbij bestuurders en executives van gedachten hebben gewisseld over hoe verandering gebracht kan worden op deze punten.

Onder leiding van Jörgen Raymann is de best practice aanpak van succesvolle overheidsinitiatieven besproken. Tevens is het online platform gepresenteerd, dat op initiatief van BearingPoint is gelanceerd waarop overheden kosteloos gebruik kunnen maken van tools die de SmartGovernments aanpak ondersteunen.

media_room

Back to Top