SmartGovernments aanpak

Wat is het?

Met de SmartGovernments aanpak kunt u:

  • uw visie uitwerken in concrete beleidsinitiatieven en deze vertalen in uitvoerbare projecten
  • benodigde funding voor deze initiatieven en projecten creëren
  • projecten gestructureerd opstarten
  • projectvoortgang vervolgens continu monitoren

Overheden kunnen kosteloos gebruik maken van tools die specifiek door BearingPoint ontwikkeld zijn voor de SmartGovernments aanpak voor het  initiëren, uitvoeren en monitoren van overheidsprioriteiten.

Waarom?

Overheden en (semi-)overheidsinstanties in onze regio hebben veel overeenkomsten. Sommige uitdagingen zijn universeel:

  • We hebben een goede visie op wat er beleidsmatig moet gebeuren, maar hoe kunnen we deze concretiseren in uitvoerbare initiatieven?
  • Hoe kunnen we goede initiatieven op een verantwoorde wijze funden?
  • Het traject van het opstarten en het ten uitvoer brengen van projecten is vaak een uitdaging.
  • We hebben een mechanisme nodig om de voortgang van de projecten te kunnen monitoren en issues tijdig te kunnen escaleren zodat ze opgelost kunnen worden.

Belangrijk is om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Voor de verschillende onderwerpen zijn er meestal reeds goede voorbeelden en best practices uit onze regio voorhanden.

Back to Top